Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Jubileumsdag – tack vare RSMH och bowling

Fredagen den 25 november var en jubileumsdag för vår bloggare Khai Chau. Då var det 29 år sedan han sista gången blev inlagd, och det tackar han RSMH och bowling för. Läs hans inlägg här.