Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen: Samtal om psykisk ohälsa bland äldre

Det är ingen naturlag eller något oundvikligt att få psykisk ohälsa vid stigande ålder. Om detta pratar Jonas och Jimmie med Beatrice Ikonen idag.

Beatrice arbetar på RSMH:s förbundskansli och på RSMH:s utbildningsbolag. Nu ska hon dra igång projektet Visam. Visam – Tillsammans för värdighet och välbefinnande för äldre syftar till att skapa en kunskapsplattform för RSMH att stötta äldre med psykisk ohälsa och skapa lärande kring åldrande och psykisk ohälsa riktat mot både seniorer, professionell vårdpersonal och anhöriga.

Lyssna på programmet här