Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen om att höra röster

Åsa Höij är bland annat andre vice ordförande för RSMH och driver föreläsarföretaget psykkonsult. I detta avsnitt berättar hon om sina erfarenheter av höra röster och delta i rösthörargrupp. I RSMH finns en digital rösthörargrupp som drivs i samarbete med ABF.

Lyssna på avsnittet här