Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Projektet FATTA vill främja skolnärvaro

Hur ska vi göra för att främja skolnärvaro bland elever? RSMH har fått stöd från Europeiska Socialfonden (ESF) för att undersöka detta. 

Kontakta gärna Gunnar Villevinge och Malin Wigg som under hösten kommer att göra en förstudie för projektet FATTA, i samarbete med skolor och andra aktörer. Läs mer nedan.

FATTA – Förtroende, Ansvar, Trygghet, Tid, Acceptans  

 En förstudie delfinansierad av ESF – Europeiska Socialfonden 

Hösten 2023  

Vad behöver göras för att stärka det viktiga arbetet med att främja skolnärvaro och motverka studieavbrott?  

Under hösten 2023 ska vi ta reda på mer om vilka framgångsfaktorerna och utmaningarna inom detta område är. Vi tror att olika målgrupper har olika perspektiv för att hitta lösningar och vägar framåt. Vi behöver jobba tillsammans – elever, skolpersonal, vårdnadshavare, skolor som arbetsgivare, ideella organisationer, forskare, metodutvecklare – för att utveckla och stärka arbetssätt som fungerar.  

Förstudien drivs av RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) i samverkan med olika skolor och aktörer – Drottning Blankas gymnasieskolor i Vasastan och i Nacka och Visättraskolan i Huddinge. Vidare deltar kommunikationsbyrån KKM-gruppen, som bland annat driver plattformen elevhälsan.se.

Vi kommer att jobba undersökande, med djupintervjuer, fokusgrupper, workshops, research kring aktuell forskning och evidensbaserade metoder.  

Ambitionen är att förstudien ska leda till ett genomförandeprojekt, som kan utveckla, pröva och implementera metoder och förhållningssätt för att främja skolnärvaro.  

Vill du veta mer? Vill du och din skola vara med? Kontakta oss gärna!  

Gunnar Villevinge, projektledare, gunnar.villevinge@rsmh.se tel 070-4208247 

Malin Wigg, bitr projektledare, malin.wigg@rsmh.se tel 070-4208251  

  • FATTA är en förstudie som pågår 1 aug 2023 – 31 jan 2024.  
  • Den handlar om det förebyggande arbetet för att främja skolnärvaro och motverka studieavbrott.  
  • RSMH driver förstudien, i samverkan med Drottning Blankas gymnasieskolor i Vasastan och i Nacka, Visättraskolan i Huddinge samt kommunikationsbyrån KKM-gruppen 
  • Förstudien är delfinansierad av Svenska ESF-rådet.  

Foto: Pixabay