Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ojämlikheten kring hälsa har ökat under pandemin

Oro, ångest och nedstämdhet har ökat hos vissa grupper under pandemin. Mest drabbade är personer som redan hade sämre livsvillkor. Det gör att hälsan blivit än mer ojämlik, konstaterar Folkhälsomyndigheten.

Grupper som redan tidigare hade sämre livsvillkor och risk för ohälsa har drabbats mest av covid-19-pandemin. Detta enligt en ny sammanställning av Folkhälsomyndigheten. Samtidigt menar myndigheten att det är för tidigt att avgöra den fulla effekten av pandemin.

De flesta människor i Sverige verkar ha behållit sina vanor under pandemin, men befolkningen är mindre fysiskt aktiv än förut. Folkhälsomyndigheten konstaterar att lätta psykiska besvär har ökat under hösten 2020. Det märks också ökad oro, ångest och nedstämdhet hos vissa grupper. Till exempel bland barn i familjer med psykisk ohälsa, personer med migranterfarenhet och hbtqi-personer.

– Redan nu ser vi att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas och prioriteras för att behålla en god folkhälsa och minska ojämlikheterna i hälsa, säger Johan Carlson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Under pandemin har också samtalen till Äldrelinjen och Självmordslinjen ökat med 123 procent. Många av de som ringde under 2020 tog upp ofrivillig ensamhet, självmordstankar och ångest, enligt föreningen Mind som driver hjälplinjerna.

Internationella studier visar att både barn och vuxna rapporterade något lägre psykiskt välbefinnande, och i viss mån ökade psykiska besvär under pandemins inledning.

Text: Anna Morin
Foto: Tumisu/Pixabay