Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Nytt projekt ska stötta anhöriga i att ge stöd – och att må bättre själva

RSMH startar ett nytt spännande projekt som uppmärksammar anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Genom utbildning och erfarenhetsutbyten kommer anhöriga att få stöttning för att i sin tur kunna hjälpa närstående som lider av psykisk ohälsa ännu bättre.

Psykisk ohälsa slår hårt mot den enskilde, men riskerar också att drabba anhöriga. Många med psykisk ohälsa och deras anhöriga känner sig ensamma och saknar stöd. Anhöriga har en ökad risk för att själva drabbas av psykisk ohälsa. Det visar både forskning och RSMH:s egna erfarenheter. Genom ett nytt projekt vill RSMH därför erbjuda anhöriga utbildning och möjlighet till erfarenhetsutbyte, utifrån brukarerfarenheter och forskning. Syftet med projektet är att anhöriga, både ska kunna ge ett gott stöd till sina närstående och orka med sin egen situation bättre.

Projektet riktar sig främst till anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa, men stänger inte dörren för anhöriga med yngre närstående. Andra som kommer att kunna ta del av projektet är kommunernas anhörigkonsulenter, anställda på vårdcentraler och RSMH:s egna medlemmar.

Inom ramen för projektet kommer RSMH att ta fram en modell för utbildning och studiecirklar för anhöriga. Utbildningar och studiecirklar kommer att genomföras lokalt ute i landets kommuner av RSMH:s utbildare som idag håller utbildningar i exempelvis återhämtningsinriktat arbetssätt. Studiematerialet kommer att omfatta text, filmer och en studieplan för studiecirklar som RSMH kommer att kunna erbjuda utbildningar i, även efter projektets slut.

Projektet är ett samarbete med Arbetarnas bildningsförbund,ABF, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och anhörigkonsulenter. Det finansieras med medel från Folkhälsomyndighetens satsning på suicidprevention och kommer att pågå från juni 2020 till december 2021.