Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Nyårskrönika

Nu närmar vi oss de sista skälvande timmarna av år 2020. Det här året då inget har varit sig riktigt likt. Pandemi och social distansering har tvingat fram nya lösningar. Det har lett till att vi i många lokalföreningar möts ute i naturen för promenader och fika och att vi träffas digitalt via Facetime, Zoom och Teams. Vem hade trott för ett år sedan att till exempel Kamratringen Gotland skulle ha luciafirande utomhus, med kören på coronasäkert avstånd? Inte jag. Men om något har det här året visat att det går att göra saker och ting annorlunda för en tid.

Det innebär inte att det inte kan vara svårt, tungt och ensamt, men det finns viktiga ljuspunkter, trots att vi gått in i en period av hårdare restriktioner. Många i vår målgrupp kommer att få vaccin på ett tidigt stadium då de tillhör riskgrupp. Förhoppningen är att alla som vill ska få vaccin innan midsommar och då tänker jag mig att vi är många lokalföreningar som kommer att ha stora midsommarfester. Och att det kommer en tid snart när vi får fira och framför allt vara tillsammans, umgås och prata, inte minst kramas.

Under året har vi gjort två, ibland tre, rundringningar till alla aktiva lokalföreningar och jag måste säga att det är fantastiskt mycket fin verksamhet som pågår, pandemin till trots. Jag har varit positivt överraskad av aktivitetsnivån hos såväl flera lokalföreningar som distrikt. Många har en daglig verksamhet med luncher som de kör ut. RSMH i Backe kör ut 60 matlådor dagligen! Här i kamratringen på Gotland kör vi med coronasäkert kamratstöd varje torsdag, precis som vi har gjort, året runt, i 26 år.

Under 2020 tog också arbetet med RSMH:s reformprogram fart på riktigt. Idag har vi ett helt program som kan sammanfattas i fyra punkter för en ny samhällsreform:

1. Brukarmakt på riktigt – gör om Socialtjänstlagen till en rättighetslag och skriv in i Förvaltningslagen en skyldighet att hjälpa personer till den hjälp de önskar få.

2. Under samma tak – det ska finnas platser där olika kompetenser finns samlade och där vård och omsorg är tillgängligt.

3. SIP med budget och vite – ge ekonomiska muskler till de samordnade individuella planerna och inför vite när de inte följs.

4. Rätt till basinkomst och meningsfull sysselsättning eller arbete oavsett psykisk och social hälsa.

Det finns mycket att glädjas över när jag ser tillbaka på det år som har gått. Vi har fått större genomslag i media och frågor som rör psykisk ohälsa får ett större utrymme. Vi medverkade i inte mindre än 12 debattartiklar om alltifrån Försäkringskassans bristfälliga handläggning till att hemarbete inte får leda till ökad psykisk ohälsa. Vi krävde bland annat bättre vård för personer drabbade av trauma, psykologbehandling för personer med depression och att den livslånga karantänen för psykisk sköra måste brytas med hjälp av bättre boendestöd och Individual Placement and Support (IPS).

Jag är också mycket glad över vår roll som remissinstans. Vi har varit med och bidragit till att en ny socialtjänstlag är på gång som innebär att personer med psykisk ohälsa ska räknas som personkrets. Det kommer bland annat innebära att rätten till ett hem och till att inte falla mellan stolar, lagstadgas på ett annat sätt. Vi har även skrivit ett mycket bra remissvar gällande Ny LSS-lagstiftning som trycker på att psykisk ohälsa ska vara en personkrets och att personer med psykisk ohälsa därmed ska kunna ta del av LSS.

Slutligen betyder det mycket att regeringen tillsatt Anders Printz som särskild utredare för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Det är oerhört viktiga frågor och han är en allierad som känner våra principer och vi har en nära kontakt med honom.

Mina förhoppningar inför det nya året, 2021, är att det ska innebära att covid-19 pandemin får ett snabbare slut än vad Folkhälsomyndigheten räknar med. Att vaccineringen ska gå planenligt eller snabbare än så. Sen så hoppas jag en riktigt fin vår och fantastisk sommar för jag gilla värme.

Till sist så hoppas jag att ni ringer varandra, hejar på grannen och tar en julfika i trapphuset på coronasäkert avstånd eller mellan balkongerna. Och har ni ingen att ringa, ring mig. Jag vill ha mitt telefonnummer överallt och finnas där.

Håll i och håll ut, alla pandemier har ett slut!
En riktigt stor kram

Barbro Hejdenberg Ronsten