Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH:s yttrande över betänkandet Växla yrke som vuxen (SOU 2024:16)

RSMH välkomnar att fler vägar öppnas för att bygga kunskap och kompetens relevant för riktiga jobb på arbetsmarknaden och att ”växla yrke” som vuxen. Samtidigt är man något betänksam inför vissa förslag och skrivningar som synes nedprioritera unga vuxna som fått bristfälligt stöd att komma igenom den vanliga grund- och gymnasieskolan.

RSMH:s yttrande över betänkandet Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna (SOU 2024:16). Läs mer här.