Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Nu är det dags för årsmöten 2024!

Nu är det dags för 2024:s årsmöten i lokalföreningarna!

Här på föreningssidan hittar ni de handlingar ni behöver för att genomföra ett årsmöte i er förening.

Senast den 31 mars vill förbundet ha in er medlemsavgift.

Den utskickade årsmötesrapporten ska, tillsammans med föreningens årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, vara insänd till förbundet så snart som möjligt efter att årsmötet har hållitssenast 30 april.

Alla årsmöteshandlingar är viktiga för oss. När RSMH söker statsbidrag ligger lokalföreningarnas årsmötesrapportering till grund för Socialstyrelsens bedömning och är därför mycket viktiga för vår fortlevnad och fortsatta statsbidrag.

 

Har ni frågor om administration? Mejla admin Jennie Åhlén

Frågor om föreningen och dess verksamhet? Mejla föreningsombudsman Östen Hannmyhr

Ekonomiska frågor? Mejla ekonomichef Åke Nilsson