Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ministerbesök i Radio Galen

Hör justitie- och migrationsminister Morgan Johansson reflektera kring migration, integration och psykisk ohälsa i Radio Galen. Han intervjuas av Jimmie Trevett, Pelle Landén och Jonas Bredford från RSMH Lund.

Morgan Johansson har en bred ministerportfölj som justitie- och migrationsminister, med bland annat kriminalpolitiken och migrationsfrågorna på sitt bord och han är den i regeringen med allra längst tjänstgöring – 10 år.

Vad tänker Morgan Johansson behövs göras för att de som kommer hit till Sverige ska må så psykiskt väl som möjligt?

– Det är viktigt med attityder, att man känner sig välkommen och uppskattad. Om inte kommer man från början snett in i samhället. Vår attityd är avgörande. Sedan är det viktigt att lära sig svenska, få jobb och bostad.

Morgan Johansson menar också att det är viktigt för integrationen att alla kommuner tar emot nyanlända sedan 2015. Innan tog vissa kommuner inte emot några asylsökande alls, det är centralt att dela på ansvaret.

– Integrationen funkar bäst om man inte blir isolerad med människor från samma invandrargrupp. Det är viktigt att dela på mottagande, även att alla länder tar sitt ansvar i Europa. Det finns 70 miljoner flyktingar i världen. Sverige och Tyskland fick ta emot många människor på kort tid under 2015, 10 000 i veckan. Vi fick strama åt lagstiftning för att ta hand om de som kommit.

På frågan om vad som kan förbättras inom psykvården efter att de gamla mentalsjukhusen som St. Lars stängde ner säger Morgan Johansson att han inte vill tillbaka till ordningen med låsta avdelningar, utan att det är viktigt att människor ska ha eget boende. Däremot måste vi jobba mer för att människor inte ska bli ensamma.

– Det är ett socialt kontaktnät som saknas därför är RSMH och andra organisationer otroligt viktiga, säger Morgan Johansson.

Hör hela intervjun här

Foto: Kristian Pohl