Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Kommande aktiviteter för unga

Du som är medlem mellan 15-29 år har möjlighet att delta på alla våra aktiviteter för unga. Du kan lära känna nya vänner, få stöd att utveckla strategier och delta på roliga aktiviteter. Vi erbjuder hälsofrämjande aktiviteter under vår/sommar 2020 eftersom vi vill stärka ungas psykiska hälsa. Föreläsningar om bl.a. KBT och självskadebeteende kan du ta del av. Läs mer här.