Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Han doktorerade om RSMH

Psykisk ohälsa kan försvåra delaktighet i det digitaliserade samhället. Därför har medlemmar från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, varit med i studier om detta tillsammans med Stefan Johansson, som senare startade organisationen Begripsam. Igår, 27 november,  doktorerade han med en avhandling, i vilken RSMH nämndes flera gånger.

Det var högtidligt och fint när Stefan Johansson disputerade på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Närvarande var bland andra Bodil Jönsson, professor emerita och respondenten Anna-Karin Ericson, som är aktiv i RSMH Uppsala län och RSMH:s lokalförening i Gimo.

Bland de runt 100 åhörarna fanns representanter från Funktionsrätt Sverige, Begripsam och förbundsordföranden för RSMH.

Stefan Johansson har gjort flera studier tillsammans med medlemmar i RSMH för att kartlägga hur tillgängligt samhället är för personer med psykisk ohälsa. Bland annat har han kommit fram till att en person med psykisk ohälsa kan behöva ha kontakt med 48 olika samhällsaktörer, allt från sjukgymnast, boendestöd, kronofogden, biståndsbedömare, arbetsvägledare, läkare i fysiska sjukvården och psykiater. För en individ kan det handla om 75-100 möten på ett år. Att hålla reda på så många möten som sker på olika platser och med olika personer, kan vara svårt för vem som helst att hålla reda på och blir såklart ännu mer problematiskt om symtomen på psykiska ohälsa innebär svårigheter att planera. Läs mer här.

Stefan Johansson startade även upp Begripsam, som RSMH, har ett projekt tillsammans med just nu. Det heter Diplomerat Digital och går ut på att fler av RSMH:s medlemmar ska lära sig att hitta och koppla upp sig på gratis WiFi, kunna använda smartphone, dator, internet, hjälppenna med mera.

Stefan Johanssons studie heter ”Design for Participation and Inclusion will Follow. Disabled People and the Digital Society”.

Läs mer om Diplomerat Digital här.

Läs mer om våra lokalföreningar här