Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

”Försäkringskassans alla felaktiga avslag öppnar för basinkomst”

Uppdrag gransknings genomlysning av Försäkringskassan bekräftar bilden av stora brister i handläggningen av sjukersättning. Sverige borde nu följa flera andra länders exempel och göra försök med basinkomst istället för att bara reformera en trasig institution.

Vi lever tyvärr inte längre i ett samhälle som garanterar alla människors rätt till grundläggande ekonomisk trygghet. Uppdrag gransknings genomlysning av Försäkringskassan visar på ett samhälle med stora maskor i trygghetssystemen vilket många av Riksförbundet för social och mental hälsas (RSMH) medlemmar kan bekräfta. Personer med psykiatriska diagnoser hör till dem som drabbats värst av situationen. För dem har Försäkringskassans avslag nästan nittondubblats efter 180 dagar sedan målet om sänkt sjuktal slogs fast. Omkring 22 000 människor måste leva på försörjningsstöd för att de inte får sjukpenning, trots att de har läkarintyg som visar att de är för sjuka för att arbeta.

Situationen är ohållbar och har en allvarlig inverkan på människors mående vilket bland annat är synligt genom en stor ökning av antalet personer som utrycker självmordstankar till Försäkringskassan.

Magdalena Birgersdotter är vice ordförande i RSMH Stockholm och Gotlands län och är en av dem som har mått så dåligt över att ha nekats sjukpenning att hon vid flera tillfällen varit nära att ta sitt liv.

”Det känns som att det inte spelar någon roll hur bra utlåtanden psykiatrin, läkare eller övriga professionella skriver. Hela tillvaron rasade med Försäkringskassans beslut”, säger Magdalena Birgersdotter.

Läs hela artikeln här.