Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Föreningsinformation


Föreningshandbok

Den här handboken visar hur föreningsverksamheten inom
RSMH kan se ut. Den visar bland annat på vilka möjligheter
och material som finns tillgängligt i styrelsearbetet och för
aktiva medlemmar. Bläddra i den här.

Min roll som anställd. Min roll som arbetsgivare

Det här är ett viktigt material för lokalföreningar och distrikt som
har anställda eller som är på väg att få det. I foldern behandlas
ämnen som anställning, arbetsgivaransvar och arbetsledning.


Styrelseutbildning

Det här är information för såväl nyvalda som äldre styrelseledamöter
och ersättare. I denna kan du bland annat läsa om hur möten,
protokoll, stadgar och verksamhet hänger ihop. Klicka här för att läsa vidare.