Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Delta i undersökning om tvångsvård

Du som har erfarenhet av tvångsvård kan nu hjälpa till att förklara hur tvångsvården fungerar och uppmärksamma oss på vart det brister. Enkäten riktar sig till dig som någon gång under de senaste fem åren vårdats under tvång enligt en av följande lagar:

  • Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.
  • Lagen om vård av unga, LVU.
  • Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.
  • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Vi hoppas att du har möjlighet att fylla i enkäten!

Du besvarar enkäten här mellan 1–15 september 2020.
Det går också bra att ringa (anonymt) till Civil Rights Defenders på telefonnummer: 070-784 84 33. Observera att detta nummer endast är till för hjälp med enkäten.

Undersökningen är ett samarbete mellan Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH och genomförs årligen. På så vis följer vi hur situationen utvecklas över tid. Resultaten kommer att användas för påverkansarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dina erfarenheter av tvångsvård är jätteviktiga för oss!