Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Debattartikel: Ingen ska behöva ta lån för tandläkarbesök

Varför omfattas inte tänderna av den generella välfärden? De som drabbas av detta är ofta ekonomiskt svaga grupper med stort tandvårdsbehov till följd av funktionsnedsättning, medicinering, strålbehandling, nutritionsproblem, olycksfall eller annat som negativt påverkar tandhälsan, skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med RSMH:s förbundsordförande och flera andra medlemsorganisationer på Aftonbladet Debatt.

Har du allvarlig värk i en höft eller ett knä får du ett höftimplantat eller en knäoperation inklusive rehabilitering utan kostnad. Behöver du däremot ett tandimplantat på grund av allvarlig värk i munnen får du till största delen betala det själv. För en person som har aktivitetsersättning, sjukersättning, försörjningsstöd eller är pensionär kan kostnaden bli helt oöverstiglig.

Funktionsrätt Sverige, RSMH med flera uppmanar regeringen att ta initiativ till en förändring som innebär att tandhälsan ingår som en del i hälso- och sjukvården och dess högkostnadsskydd.

Läs hela debattartikeln här