Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Boendestöd prisas – sätter människan i centrum

Den 9 juni mottog boendestödet Habofyran i Habo, Västergötland, pris för bästa psykiatriska verksamhet i Sverige år 2019. Utmärkelsen delas ut av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, för att uppmärksamma en verksamhet som gör skillnad för personer med sociala och/eller psykiska problem.
– Habofyrans boendestöd sätter verkligen människan i centrum. De ställer alltid upp och ordnar gruppaktiviteter för de som är allra ensammast, säger Anci Höög, ordförande i RSMH Habo/Friends.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH:s pris för bästa psykiatriska verksamhet, delas ut för fjärde gången och tilldelas Habofyrans boendestöd med motiveringen att de: ”alltid ställer upp och lyssnar på brukarna. Alla är lika värdefulla och de tar en som man är. De hjälper en i hemmet om det behövs, gör utflykter och följer med på möten och sjukbesök i den psykiatriska sluten- och öppenvården. Habofyran innebär en stor trygghet.”

– Habofyran har mycket stor betydelse för många, även i coronatider. De hittar på aktiviteter som att grilla och gå ut och gå på onsdagskvällarna när det är fint väder. De är flexibla och hjälper alltid till med ”det lilla extra” som att uppmärksamma en födelsedag, säger Anci Höög.

Habofyrans personal hälsar att det är överraskande och glädjande att få ta emot RSMH:s pris. Att visa flexibilitet gentemot brukarna och att gå utanför ramarna och göra ”det lilla extra” tror de kan ha varit betydelsefullt för att de skulle få priset.
– Vi värderar verkligen relationen till våra klienter och försöker att inte vara styrda av klockslag utan att jobba med livet här och nu. Det kan handla om att ge extra tid till någon och om att ibland att gå utanför ramarna för att kunna möta en människa och ge stöd där den personen är, säger en personal som vill vara anonym av hänsyn till Habofyrans brukare.

Socialchef Carina Bergman i Habo kommun tror också på att Habofyrans stora engagemang för brukarna och att de sätter människan i centrum är en viktig faktor bakom att de nu prisas.
– Det är glädjande att vårt arbete med psykisk ohälsa uppmärksammas på detta sätt och jag tror att en del av verksamhetens framgång beror på närheten till brukarna och ett stort engagemang i deras vardag, säger hon.

Priset för bästa psykiatriska verksamhet uppmärksammas även lokalt, av flera tidningar. Tidningen Jnytt skriver att boendestödet i Habo är bäst i Sverige.  Jönköpingsposten har intervjuat förbundsordförande Barbro Hejdenberg Ronsten och boendestödjaren Peter Lissner som säger till tidningen:
– Vi är ju otroligt stolta, men framför allt överraskade. Vi hade ingen aning om att någon hade nominerat oss till någon tävling.

Habofyrans boendestöd var ett av de första boendestöden i Sverige och har funnits i 25 år. Personalen på fem personer hjälper 45–50 brukare med psykisk ohälsa att klara ärenden och sysslor i vardagen och de anordnar mycket gruppaktiviteter som en träffpunkt varje morgon, promenader och utflykter.
 

Det här är boendestöd

Yrket boendestöd skapades i samband med psykiatrireformen 1995. Det innebär att personer med psykisk ohälsa kan få hjälp att klara vardagsaktiviteter. Boendestödets utgångspunkt är att göra aktiviteter i och utanför hemmet, tillsammans med brukaren, med målet att denne på sikt ska klara dessa uppgifter själv. Det kan handla om att göra ärenden tillsammans, öppna och gå igenom post, städa, göra veckoplanering eller hushållsbudget och kontakt med myndigheter. Boendestödet varierar mellan olika kommuner. I vissa kommuner kostar det exempelvis pengar medan det i andra är kostnadsfritt.