Nyheter

 • Metodboken ”Skolan är nyckeln till framgång” är tillgänglig

  Metodboken ”Skolan är nyckeln till framgång” som skapats via projektet Unga som resurs i arbetslivet är nu tillgänglig som pdf-fil på hemsidan. Du kan hitta metodboken här!

  image1

  Continue reading »
 • RSMH om presidentvalet i USA

  Vår värld är i ständig förändring och det kanske inte är något nytt. Men att ett av världens mäktigaste länder som har stort inflytande över världspolitik, ekonomi och miljö har valt en president med hatisk retorik och som gör rasistiska och sexistiska uttalanden är mycket allvarligt. Detta är en tydlig signal om att omvärlden aktivt behöver slå vakt om människovärdet och de mänskliga rättigheterna.

  Den nyvalde amerikanske presidenten Donald Trumps uttalanden, handlingar och vallöften innebär både ett direkt och ett indirekt hot mot många människor och inte minst minoritetsgrupper. Detta är aktuellt även för oss i Sverige där människovärdet angrips på olika sätt. Genom valet av Trump finns det en uppenbar risk att dessa attityder och beteenden legitimeras. Makt, juridik, politik och attityder hänger ihop och vi måste motverka normalisering av diskriminering, övergrepp och påhopp på människor med psykisk ohälsa och funktionsvariation.

  RSMH är en politiskt obunden organisation som värnar de mänskliga rättigheterna och våra medlemmars och medmänniskors psykiska hälsa. RSMH verkar för att ge en trygg gemenskap till människor med olika grad av psykisk ohälsa oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

  De ideella idéburna organisationerna har en viktig roll, att vara en röst som värnar våra universella rättigheter och som pekar på orättvisor och brister i samhället. I dag behöver vi göra den rösten än starkare genom att bli fler, för att kunna påverka politiken och i förlängningen varje individs möjlighet till psykisk hälsa.

  /Jimmie Trevett

  Förbundsordförande RSMH

  Continue reading »
 • Viktig enkät

  Civil Rights Defenders och RSMH ska, inom sitt samarbete ”Inlåst men inte utan rättigheter”  kartlägga hur det ser ut med tillgången till de mänskliga rättigheterna när man är frihetsberövad inom svensk tvångsvård.

  Under i stort sett hela november kommer du ha möjlighet att svara på en enkät om hur du upplevde tvångsvården den senaste gången du var intagen.

  Enkäten har också en del information för dig som har erfarenheter kring tvångsvård som tex om vad du har rätt att förvänta dig angående delaktighet i vården. I enkäten finns även frågor som handlar om vilken information du fick om dina rättigheter, din möjlighet att vara delaktig i valet av behandlingsmetoder, din upplevelse av tvång, informellt tvång och restriktioner och andra frågor som handlar om dina mänskliga rättigheter när du är frihetsberövad. Enkäten kommer ge dig möjlighet att hjälpa oss att se vad som fungerar bra och var det finns brister idag.

  Du kommer även kunna få hjälp med att fylla i den om du inte har tillgång till dator genom att du får möjlighet att ringa ett angivet nummer för support.

  Enkäten är förstås helt anonym. Du kan ange ditt namn om du dock vill att vi kontaktar dig.

  Så fort enkäten finns tillgänglig kommer du finna den HÄR.

  Continue reading »

RSMHbloggen

 • Marknadens mörka baksida
  true
  Vad karaktäriserar en marknad? Mycket förenklat att varor och tjänster fritt tävlar med varandra om sina köpare och användare. Vissa blir vinnare, andra blir förlorare. Det är ett mycket effektivt system för att stimulera utvecklingen av goda varor och tjänster. Effektivt, men inte helt idealiskt, eftersom det också stimulerar snabba genvägar, genom fusk och bedrägerier. Om vårt samhälle enbart bestod av robotar, som utvecklade och sålde varor och tjänster till varandra, skulle den fria marknaden vara en idealisk konstruktion. Robotarna kunde programmeras att avstå från girighet, fusk och bedrägerier, och det vore heller ingen tragedi, att robotar som inte klarade sig i konkurrensen slogs ut och hamnade på skroten. Nu är det dock inte så vårt samhälle ser ut, utan det... Read more »

Tidning om psykisk hälsa

rev_1604_omslag_low

Psykisk ohälsa

Foto-maskrosor-fyrkantig-breddareHär kan du läsa om symtom och behandlingar för olika former av psykisk ohälsa. Dessutom får du möta personer som berättar om sina egna erfarenheter.

RSMH utbildning


RSMH Utbildning erbjuder utbildning både för arbetsplatser och personal som vill lära sig mer om psykisk ohälsa och bla återhämtning, bemötande och psykisk hälsa.

Unga som resurs i arbetslivet

UngaSomResurs

Projektet Unga som resurs i arbetslivet syftar till att stödja unga mellan 16-30 år som på egna villkor vill slutföra din utbildning/enstaka ämnen som man inte kunnat göra på grund av psykisk ohälsa. Metoden bygger på Supported Education som är framtagen i USA.

Brukarrevison

Du som har ett företag eller en verksamhet för brukare kan göra en revision för att ta reda på brukarnas synpunkter och därmed ge dem ett bättre bemötande.


Låsta institutioner

Inlåst – men inte utan rättigheter är ett samarbetsprojekt med Civil Rights Defenders.