RSMH

Välkommen till RSMH

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. För att öka kraften i våra krav behöver vi stöd från ALLA som sympatiserar med vårt arbete - även från Dig som inte själv brukar psykiatrin. Det bästa sättet att stödja oss är att bli medlem.N Y H ET E R   · · ·

Unga kvinnors psykiska hälsa angår oss alla! Konferens i Stockholm 28 april 2014. Läs mer >
Anmälningstiden är förlängd till den 16 april


Svårare få medel från Arvsfonden. Läs mer>

Yttrande över Konsekvensutredning rörande ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd, för ikraftträdande den 1 september 2014 (Dnr 565/2013). Läs mer >

Yttrande över betänkandet
Unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74). Läs mer >

Yttrande över delbetänkandet Rätt information –Kvalitet och patientsäkerhet (SOU 2013:45). Läs mer >

Unikt projekt i Sundsvall för unga med psykisk ohälsa. Läs mer >


P Å  G Å N G   · · ·

Nu får alla RSMH-medlemmar rabatt hos bokförlaget Natur och Kultur. Läs mer här >

RSMH bjuder in er till inspirationsdagar i Fryshuset den 27 och 28 maj 2014. Läs mer >  Anmälningsblankett >

Svensk socialpolitisk förening
inbjuder till studiedag "De som jobbpolitiken lämnade kvar". Om försörjningsstödet och om arbete för alla är möjligt. Torsdagen den 8 maj, Stockholm. Läs mer >

 

RSMH utlyser forskningsstipendium 2014. Varje år delar vi ut ett stipendium på 40.000 kronor ur vår Stipendiefond. Läs mer >

Är du mellan 18-30 år och medlem i RSMH?
Svara i så fall gärna på vår enkät inför valet 2014. Det är för att undersöka hur vanligt och på vilket sätt unga röstar, vilket kan leda till ett projekt för att öka deltagandet i valen i höst. Tack för din medverkan! Fyll i enkäten >


Riksförbundet för Social och Mental Hälsa © 2008                                                   Webbansvarig: Marianne Uddenberg | Till toppen

Adress: Instrumentvägen 10 126 53 Hägersten | Tel: 08-12 00 80 40 | Fax: 08-772 33 61 | E-post: rsmh@rsmh.se | Postgiro: 40 62 92-3