RSMH

Välkommen till RSMH

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. För att öka kraften i våra krav behöver vi stöd från ALLA som sympatiserar med vårt arbete - även från Dig som inte själv brukar psykiatrin. Det bästa sättet att stödja oss är att bli medlem.N Y H ET E R   · · ·

Ministern lovar storsatsning på psykiatrin. Läs mer >

Jimmie Trevett, RSMH:s förbundsordförande
, i paneldebatt om socialförsäkringssystemet arrangerad av Svensk socialpolitisk förening och NSPH i Stockholm 12 november 2014.Se paneldebatten > 

Pressmeddelande-Gotland har Sveriges bästa psykiatriska boende. Läs mer >

Information till dig
som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Läs mer >

Yttrande över Utredningen om registerutdrag i arbetslivets betänkande Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48). Läs mer >

Yttrande över Utredningen om rätt information i vård och omsorgs betänkande Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23). Läs mer >

Remissyttrande över utkast Hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter - slutrapport avsedd att rapporteras till regeringen den 17 december 2014. Läs mer >

Äntligen kan man snabbt och enkelt kolla om ens medicin finns i lager på ett apotek i närheten utan att behöva sitta i telefonkö eller springa från apotek till apotek. 
Den nya tjänsten Lagersaldo hittar du på fass.se.  Läs mer >
 
P Å  G Å N G   · · ·

Nyhetsbrev för november - Unga som resurs i arbetslivet. Läs mer >

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa © 2008                                                   Webbansvarig: Marianne Uddenberg | Till toppen

Adress: Instrumentvägen 10 126 53 Hägersten | Tel: 08-12 00 80 40 | Fax: 08-772 33 61 | E-post: rsmh@rsmh.se | Postgiro: 40 62 92-3