RSMH

Välkommen till RSMH

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. För att öka kraften i våra krav behöver vi stöd från ALLA som sympatiserar med vårt arbete - även från Dig som inte själv brukar psykiatrin. Det bästa sättet att stödja oss är att bli medlem.N Y H ET E R   · · ·


Yttrande över Departementspromemorian
Genomförande av brottsofferdirektivitet. Läs mer >

Äntligen kan man snabbt och enkelt kolla
om ens medicin finns i lager på ett apotek i närheten utan att behöva sitta i telefonkö eller springa från apotek till apotek. 
Den nya tjänsten Lagersaldo hittar du på fass.se.  Läs mer >
 

Nyhetsbrev - Unga som resurs i arbetslivet. Läs mer >


P Å  G Å N G   · · ·

VALET 2014


I höst är det val till riksdagen, landsting och kommun.
RSMH uppmuntrar alla lokalföreningar att påverka politikerna till att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa. 

Här är RSMH:s tre viktigaste valfrågor:

Rätten till jämlik hälsa – Personer med svårare psykisk ohälsa har i genomsnitt 15-20 år kortare liv än befolkningen i övrigt. För att komma till rätta med detta driver RSMH att personer som vårdas inom psykiatrin ska ha rätt till kostnadsfria hälsokontroller en gång om året. Vi kräver även att personalen inom både psykiatrin och den kroppsliga sjukvården får utbildning i att patienter med psykiatriska diagnoser även kan ha kroppsliga sjukdomar – det behöver inte vara psykosomatiskt.

Rätten till bra tandvård – Tandvårdsreformen behöver göras om så att det blir lättare för personer med svårare psykisk ohälsa att få tillgång till tandvård.

Rätten till försörjning – Personer med psykisk ohälsa har lägre inkomster än befolkningen i övrigt. Det blir till en ond spiral eftersom fattigdom leder till ökad stress och oro. Sjukförsäkringen måste anpassas bättre till personer med psykisk ohälsa, eftersom det är den största gruppen bland de sjukskrivna- RSMH vill till exempel ha flexiblare sjukskrivningssystem, där personer får möjlighet att arbeta efter den arbetsförmåga de har, kanske 10 procent eller 40 procent. I dag måste de arbeta 25, 50, 75 eller 100 procent.

RSMH driver även valfrågan Rätten till försörjning tillsammans med Nätverket för Psykisk Hälsa, NSPH, och Handikappförbunden. www.nsph.se och www.hso.se

Läs även RSMH:s valbilaga där våra tre valfrågor tydliggörs med exempel från verkligheten:

OBS! RSMH-dagen är vecka 36. Läs mer >

Nu får alla RSMH-medlemmar rabatt hos bokförlaget Natur och Kultur. Läs mer här >

Är du mellan 18-30 år och medlem i RSMH? Svara i så fall gärna på vår enkät inför valet 2014. Det är för att undersöka hur vanligt och på vilket sätt unga röstar, vilket kan leda till ett projekt för att öka deltagandet i valen i höst. Tack för din medverkan! Fyll i enkäten >

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa © 2008                                                   Webbansvarig: Marianne Uddenberg | Till toppen

Adress: Instrumentvägen 10 126 53 Hägersten | Tel: 08-12 00 80 40 | Fax: 08-772 33 61 | E-post: rsmh@rsmh.se | Postgiro: 40 62 92-3