Nyheter

 • FN kritiserar Sverige

  FNs kommitté som övervakar arbetet med konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har nu kommit med rekommendationer till Sverige om vad som bör göras för att bättre tillgodose att alla medborgares ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter uppfylls.

  Kommittén granskar regelbundet hur länder som undertecknat konventionen arbetar för att realisera åtaganden enligt konventionen och skydda de rättigheter som garanteras i och med undertecknandet. I år var Sverige ett av dem länder som granskades.

  Inför granskningen har civilsamhället (däribland RSMH) sammanställt en gemensam alternativrapport om hur rättigheterna uppfylls i Sverige. RSMH levererade också en egen kompletterande rapport vad gäller hur rättigheterna fungerar för personer som lever med psykisk ohälsa i Sverige.

  RSMH kan konstatera att kommittén har hörsammat RSMHs kritik i flera avseenden. Kommittén kräver nu bland annat att Sverige ska göra mer för att garantera att det finns tillräcklig öppenvård för dem i behov av det, bättre förutsättningar för personer som frihetsberövas att klaga på beslutet om tvångsvård och att staten bör göra mer för att utreda och stävja det faktum att kvinnor i högre grad än män utsätts för tvångsåtgärder.

  Du kan läsa rekommendationerna i fulltext här; 

  Continue reading »
 • RSMH i Almedalen

  Välkomna till RSMH:s aktiviteter på politikerveckan i Almedalen på Gotland!

  Måndagen den 4 juli kl 14-17 kommer vi att vara på plats i Handikappförbundens tält  där ni kan träffa Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH, Barbro Ronsten, förste vice förbundsordförande samt medlemmar i lokalföreningen på Gotland – RSMH Kamratringen. Vi har också två samtal, så kallade ”Heta stolen” i tältet under samma eftermiddag.

  Jämlik hälsa – även för oss med psykisk ohälsa. Personer med psykisk ohälsa lever 15-20 år kortare än övrig befolkning. Ändå fokuserar inte regeringens kommission för jämlik hälsa på oss – varför? Medverkande: Jimmie Trevett och Barbro Ronsten. Läs mer här: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/38715?redir= Vi har även skrivit en debattartikel i frågan.

  Mänskliga rättigheter inom psykiatrisk tvångsvård. Sverige har kritiserats för att inte värna om mänskliga rättigheter inom psykiatrin. Vi diskuterar lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det gör vi genom att diskutera användningen av ECT (elektrokonvulsiv behandling), men även huruvida ansökningar om förlängd tvångsvård kan göras mer rättssäker med krav på att ansökan görs av en oberoende läkare, istället som för idag av behandlande läkare. Medverkande: Jimmie Trevett, Anna Quarnström, RSMH:s projektledare för ”Inlåst – men inte utan rättigheter” och Annika J Åkerberg, människorättsjurist, Civil Rights Defenders. Läs mer här: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/38827?redir=%23eidx_0 Här finns mer info om Inlåst – men inte utan rättigheter.

  Dessutom kommer vi befinna oss på och utanför många seminarier som handlar om psykisk ohälsa. Jimmie Trevett befinner sig i Visby fram till fredagen.

  Hoppas vi ses!

  Continue reading »
 • Lyckat seminarium om polisbemötande

  RSMH arrangerade tillsammans med Civil Rights Defenders och Polisförbundet igår ett lyckat seminarium i riksdagen om polisens bemötande gentemot personer med psykisk ohälsa. Diskussionen handlade mycket om hur polisen kan bli bättre rustade för att ge ett bättre bemötande som skapar lugn och trygghet istället för stress och oro. Åsa Höij från RSMH berättade utifrån egna erfarenheter om hur viktig skillnaden är mellan ett bra och dåligt bemötande – liksom om vikten av att den kommande polisutbildningen ger mer inslag av brukarmöten för en bättre förståelse.

  Förutom Åsa Höij så deltog Lena Nitz från Polisförbundet, Annika Jyrwall Åkerberg från Civil Rights Defenders, Gunnar Moustgaard från psykiatrin i Region Skåne, Kerstin Evelius som är statlig psykiatrisamordnare, Stefan Hector från den nya Polismyndigheten och två vaktbefäl som jobbar med polisutbildningar på temat bemötandefrågor. RSMH och Civil Rights Defenders som har samarbetsprojektet Inlåst men inte utan rättigheter tillsammans kommer att fortsätta driva frågan framöver.

  Åsa Höij från RSMH.
  Åsa Höij från RSMH.
  Continue reading »

RSMHbloggen

 • Tur och retur Tanzania
  true
  RSMH har många systerorganisationer runt om i världen. En av dem vi har ett nära samarbete med är Tanzanian Users and Survivors of Psychiatry Organization (TUSPO). TUSPO är en organisation i Tanzania som arbetar för människor som lider av psykisk ohälsa och vars mål är att stärka varje medlem. De vill förändra attityder/fördomar och stigma som finns i landet. TUSPO har 13 lokalföreningar i 8 regioner i Tanzania. RSMH har med hjälp av biståndsmedel via MyRight kunnat stödja organisationens utvecklingsarbete i många år. Genom biståndsprojektet, inte minst i samband med våra årliga besök hos TUSPO i Tanzania, har vi ett givande och ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Många utmaningar och problem delar vi men förutsättningarna och möjligheterna ser ofta olika ut, liksom lösningarna. Det finns... Read more »

Tidning om psykisk hälsa

REV_1603_OMSLAG_LOWRES kopia

Unga som resurs i arbetslivet

UngaSomResurs

Projektet Unga som resurs i arbetslivet syftar till att stödja unga mellan 16-30 år som på egna villkor vill slutföra din utbildning/enstaka ämnen som man inte kunnat göra på grund av psykisk ohälsa. Metoden bygger på Supported Education som är framtagen i USA.

Psykisk ohälsa

Foto-maskrosor-fyrkantig-breddareHär kan du läsa om symtom och behandlingar för olika former av psykisk ohälsa. Dessutom får du möta personer som berättar om sina egna erfarenheter.

RSMH utbildning


RSMH Utbildning erbjuder utbildning både för arbetsplatser och personal som vill lära sig mer om psykisk ohälsa och bla återhämtning, bemötande och psykisk hälsa.

Låsta institutioner

Inlåst – men inte utan rättigheter är ett samarbetsprojekt med Civil Rights Defenders.

Brukarrevison

Du som har ett företag eller en verksamhet för brukare kan göra en revision för att ta reda på brukarnas synpunkter och därmed ge dem ett bättre bemötande.