RSMH

Välkommen till RSMH

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. För att öka kraften i våra krav behöver vi stöd från ALLA som sympatiserar med vårt arbete - även från Dig som inte själv brukar psykiatrin. Det bästa sättet att stödja oss är att bli medlem.N Y H ET E R   · · ·

Lagen förhindrar inte diskriminering. Läs mer >

Äntligen kan man snabbt och enkelt kolla om ens medicin finns i lager på ett apotek i närheten utan att behöva sitta i telefonkö eller springa från apotek till apotek. 
Den nya tjänsten Lagersaldo hittar du på fass.se.  Läs mer >
 

Antipsykotiska läkemedel påstås nästan halverar risken för att psykiskt sjuka ska begå våldsbrott. En banbrytande studie sätter fingret på nyttan med kontroversiell behandling. Läs mer >

Unikt projekt i Sundsvall för unga med psykisk ohälsa. Läs mer >


P Å  G Å N G   · · ·

Nu får alla RSMH-medlemmar rabatt hos bokförlaget Natur och Kultur. Läs mer här >

Är du mellan 18-30 år och medlem i RSMH? Svara i så fall gärna på vår enkät inför valet 2014. Det är för att undersöka hur vanligt och på vilket sätt unga röstar, vilket kan leda till ett projekt för att öka deltagandet i valen i höst. Tack för din medverkan! Fyll i enkäten >

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa © 2008                                                   Webbansvarig: Marianne Uddenberg | Till toppen

Adress: Instrumentvägen 10 126 53 Hägersten | Tel: 08-12 00 80 40 | Fax: 08-772 33 61 | E-post: rsmh@rsmh.se | Postgiro: 40 62 92-3