Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Debattartikel 19 april 2024 – RSMH med flera kräver starkare skydd för patienter i psykiatrin

Idag skriver RSMH med flera i en debattartikel i ETC om hur patienter i psykiatrin utsätts för grooming och övergrepp utan att vårdgivare synes ta problemet på allvar. Utredningar slarvas bort, statistik förs inte och avvikelserapporter uteblir. Omfattningen av problemet blir svåröverskådlig och förövare blir kvar i verksamheterna och serveras nya offer löpande.

Förutom att psykiatrin misslyckas med att förhindra övergreppen från att ske så är den gemensamma nämnare i de av media granskade fallen att vårdgivarna inte vidtagit adekvata åtgärder efter att misstanke om övergrepp väckts – vilket möjliggjort för förövare att utsätta fler patienter.

Läs debattartikeln här

Jenny Wetterling,
Intressepolitisk talesperson RSMH

Jenny Wetterling, kvinna med brunt hår och glasögon samt halsduk.