Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Nu finns RSMH:s verktygslåda för Supported Education översatt till 29 språk!

Verktygslådan och metoden för Supported Education blev i dagarna publicerad på den europeiska skolplattformen European School Education Platform.

Läs den engelska versionen här: Toolbox for Supported Education (EU)

Första projektdelen avslutades 2019 då en kunskapsplattform togs fram transnationellt i Sverige, Nederländerna och Tyskland. Det är första gången ett EU-projekt fokuserar på avhopp i skolan och psykisk ohälsa över landsgränserna.

SECiSo är ett transnationellt samarbete som fokuserar på skolavhoppare med psykosociala svårigheter och psykisk ohälsa och andra som har svårigheter i skolan med målet att implementera Supported Education i Sverige.

Läs den svenska versionen här: Seisco verktygslåda

Läs verktygslådan här: Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan

 

Vill du veta mer om projekten och metoden, kontakta projektledare Annika Bostedt