Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH:s utbildning framgångsrik i Gävle

Sedan ett år tillbaka är RSMH:s utbildning, Supported Education, SEd, som drivs inom projektet SECiSo, implementerad i Gävle kommun. Många som aldrig pluggat tidigare har lyckats komma i studier tack vare utbildningen.

För ett år sedan fick Gävle kommun en utbildning i Supported Education, SEd av RSMH:s utbildare. Metoden implementerades med framgång i kommunen och idag jobbar två personer på heltid med stöd i studier till individer med psykisk ohälsa. Urban Nilsson, rehabiliteringssamordnare och SEd-coach i Gävle kommun, är positiv till långsiktigheten i metoden.

– Jag har jobbat med den här målgruppen i många år men utan en tydlig metod. Det har aldrig varit ett problem att få personer att börja studera, problemet har varit att få dem att slutföra utbildningen eftersom stödet från kommunen har upphört när de väl kommit i studier. Det är den största vinsten med SEd – vi ger stöd så länge individen vill, säger han på SECiSo:s hemsida.

Målet med SEd-verksamheten i Gävle kommun är att stötta unga personer, 18–35 år, med psykisk ohälsa att påbörja och slutföra studier för att på sikt komma i egen försörjning. Trots att Urban och hans kollega enbart har jobbat cirka ett år med SEd ser de hur stödet får varje individ att komma lite närmare att klara av sina studier. Vissa deltagare nyttjar kommunens lokaler för att läsa kurslitteratur, andra har mest behov av att få stöd i tolkning av myndighetsbeslut och att fylla i blanketter. Somliga vill ha support i kontakten med skolpersonal. Och så är det många som bara vill känna trygghet i att det de presterar är okej.

– Det sitter en tjej här just nu som skrivit en svenska B-uppgift, en analys av två poeters verk. Hon har aldrig någonsin läst poesi och har varit säker på att hon skulle misslyckas. Men det räckte med att min kollega läste igenom texten och intygar att den är ok. Utan den bekräftelsen hade hon aldrig lämnat in uppgiften.

Gävle kommun har generellt en låg utbildningsnivå, endast 21 procent har en eftergymnasial utbildning på minst tre år, visar Statistiska centralbyråns siffror från 2019.

– Med vårt stöd av SEd kommer det vara fler invånare som lyckas med en gymnasieexamen. Traditionell väg via Komvux kommer många ur målgruppen inte att fixa, säger Urban Nilsson

Ambitionen att stötta gruppen unga Gävlebor med psykisk ohälsa som vill påbörja eller slutföra studier har dock de senaste veckorna fått sig en törn. På grund av kraftiga nedskärningar i kommunen har Urban Nilsson och hans kollega fått tydliga direktiv om att enbart stödja individer med kommunalt försörjningsstöd. Det för att minska kostnader i kommunen. Individer med aktivitetsersättning eller annan egen försörjning – bidrag som bekostas av staten – har i dagsläget inte rätt till stöd från kommunen med Supported Education, SEd .

– Det är bekymmersamt att vi inte får hjälpa alla som har ett behov. Gruppen med aktivitetsersättning som har en påvisad psykisk ohälsa är en klockren grupp för vår SEd-verksamhet. Jag anser att de ska ha samma rätt till stöd från kommunen som personer med försörjningsstöd, säger Urban Nilsson.