Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Supported Education: för unga utanför skolan

SECiSo är ett transnationellt samarbete som fokuserar på skolavhoppare med psykosociala svårigheter och psykisk ohälsa. Projektet består av två delar med olika inriktning och syfte. Det övergripande målet för SeciSo är att implementera Supported Education i Sverige med stöd för skolavhoppare och unga som varken arbetar eller studerar.

Arbetet bedrivs inom den modell som heter Supported Education, ungefär Stöd i studier, vilket är en rehabiliteringsmetod som ger stöd till personer som har svårigheter i skolan men som vill lyckas med sina studier. Målet är att använda det civila samhället som en resurs för de unga. Det kan till exempel vara medlemmar inom RSMH  eller andra organisationer som är stödpersoner för studenter. De ses då inte som myndighetspersoner utan som medmänniskor som har liknande erfarenheter.

Kunskapsplattform i flera länder

En kunskapsplattform kring Supported Education byggs i Sverige, Nederländerna och Tyskland i ett projekt som ska pågå fram till år 2019. Det är första gången ett gränsöverskridande EU-projekt fokuserar på avhopp i skolan och psykisk ohälsa.

Se introduktionsfilm om Supported Education här!

Ny verktygslåda

Under en konferens som projektet anordnade i Stockholm i september 2019, presenterades boken Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan – Verktygslåda Supported Education. Det är den första verktygslådan i Sverige som fokuserar på praktiska verktyg och övningar för alla som vill stötta studenter enligt metoden. Här kan du höra projektledare Annika Bostedt berätta om boken.

Vill du läsa verktygslådan? Den finner du här!

Mobilspel och internationellt utbyte

Vi skapar också ett forum för ömsesidigt utbyte av kunskap mellan flera länder. Projektet omfattar också en prisvinnande mobilapp, ett spel som heter Marsutmaningen. SECiSo drivs av RSMH och finansieras av Europeiska Socialfonden.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Annika Bostedt, på mejl annika.bostedt@rsmh.se om du har frågor om projektet. Du kan också besöka projektets egen hemsida för att läsa mer: https://seciso.org/