Träffa andra med psykisk eller social ohälsa

Föreningsarbete-lägre-redigeradRSMH har ungefär 130 lokalföreningar spridda över hela landet. Här kan du lära känna andra människor med liknande erfarenheter och upptäcka att du inte är ensam. I föreningen skapas gemenskap och medlemmarna stödjer varandra, vi kallar det för kamratstöd. Du är välkommen för en pratstund över en fika, delta i utflykter, kurser eller för att engagera dig i föreningsarbetet. På många håll finns också självhjälpsgrupper där man utbyter tankar och erfarenheter för att hitta vägar till återhämtning.

Lokalföreningarna och hela förbundet arbetar också för att förbättra förutsättningar för återhämtning genom att ställa krav på förändringar i samhället. Detta kan läsa mer om under rubriken opinion.