Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Föreningssidan


Här hittar du och din förening viktig information, policydokument, loggor och
annat. Det mesta går
att ladda ner eller skriva ut. Du som är nyfiken på
vad RSMH står för kan också
hitta viktiga dokument här, som vårt
principprogram. Vi fyller på efterhand som
nyheter uppdateras och
material byts ibland ut.

 

Coronaviruset – här är RSMH:s riktlinjer

Det finns medlemmar i RSMH som tillhör riskgrupper. Det är därför väldigt viktigt att alla besökare och anställda stannar hemma i fall de känner sig sjuka. Förbundskansliet rekommenderar också att ni skjuter på större evenemang såsom årsmöten eller medlemsmöten.

Förebygg smitta i föreningen

Här hittar ni skyltar och annat stöd för att ni i föreningarna ska kunna informera era medlemmar om coronaviruset och covid-19. Syftet är att undvika smittspridning genom att till exempel få medlemmar som har sjukdomssymptom att stanna hemma, oavsett hur små symptomen är. Alla skyltar och information kan laddas ner och skrivas ut.

Här hittar ni i föreningen en skylt att sätta på föreningens ytterdörr.

Här hittar ni en skylt om handhygien, att till exempel sätta på er förenings toalettdörr.

Här finns det ett pictogram från Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar ni information på andra språk än svenska.

Glöm inte att ta hand om varandra och tvätta era händer!

 

Föreningsnytt

I vårt månatliga informationsblad Föreningsnytt informerar vi på Förbundskansliet er i lokalföreningarna om viktiga händelser inom RSMH. Här kan ni läsa om det senaste som hänt eller som kommer att hända och ofta skickas viktiga blanketter och uppgifter ut med bladet.

Här på Föreningssidan finns inga bilagor upplagda – kontakta oss på på kansliet, via rsmh@rsmh.se, om ni vill att vi varje månad mejlar Föreningsnytt, med tillhörande bilagor, till er förening.

MARS 2020

FEBRUARI 2020

JANUARI 2020

 

 

Förbundsrådet skjuts upp!

Den 15-17 maj skulle det ha hållits förbundsråd på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. På grund av situationen just nu, Coronaviruset och med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande fysiska möten, så har RSMH:s arbetsutskott beslutat att flytta förbundsrådet till hösten 2020.

Mer information om datum och nya anmälningsblanketter kommer att skickas ut till distrikten innan sommaren.

För frågor, kontakta Lena Andersson, på lena.andersson@rsmh.se

 

 

Viktig information: årsmötesrapportering

På grund av den rådande situationen har sista datum för årsrapporten att vara inskickad, flyttats fram till den 31 maj 2020. Den utskickade årsmötesrapporten ska, tillsammans med föreningens årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, skickas till förbundet.

De här handlingarna är mycket viktiga för RSMH som organisation eftersom de undertecknade verksamhetsberättelserna ligger till grund för förbundets fortsatta statsbidrag.

Ni har också fått inbetalningskort för medlemsavgiften. Den ska beräknas på antalet medlemmar den 31 december 2019 och ska vara insänd senast den 1 mars 2020. Medlemsavgiften är 60 kronor för enskild medlem, och 30 kronor för familjemedlem.

Policydokument

Här hittar du de dokument som är vägledande för RSMH:s arbete. Här finns till exempel RSMH:s nya, uppdaterade stadgar, liksom vårt principprogram.

 

Föreningsinformation

För dig som är aktiv eller arbetar i en lokalförening finns det vissa dokument som är viktiga att läsa. Kanske vill du starta en ny lokalförening? Här hittar du dokumenten som kan vägleda dig i ditt engagemang.

 

Loggor

Här hittar ni RSMH:s loggor. De här kan ni ladda ner och använda i tryckt och digitalt format.

 

Trianglar i ett mönster.

Organisationsförsäkring för dig som är medlem i RSMH

Som medlem är du försäkrad via Folksam, när du deltar i eller reser till RSMH:s möten och aktiviteter. Om du klickar på knappen, nedan, hittar du mer information om försäkringen, liksom vart du vänder dig om olyckan varit framme.