Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Föreningssidan


Här hittar du och din förening viktig information, policydokument, loggor och
annat. Det mesta går
att ladda ner eller skriva ut. Du som är nyfiken på
vad RSMH står för kan också
hitta viktiga dokument här, som vårt
principprogram. Vi fyller på efterhand som
nyheter uppdateras och
material byts ibland ut.

 

Viktig information: årsmötesrapportering

I dagarna har förbundskansliet skickat ut papper till alla lokalföreningar inför att ni ska hålla era årsmöten. Den utskickade årsmötesrapporten ska, tillsammans med föreningens årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, vara insänd till förbundet så snart som möjligt efter att årsmötet har hållits, eller senast den 1 maj 2020.

De här handlingarna är mycket viktiga för RSMH som organisation eftersom de undertecknade verksamhetsberättelserna ligger till grund för förbundets fortsatta statsbidrag.

Ni har också fått inbetalningskort för medlemsavgiften. Den ska beräknas på antalet medlemmar den 31 december 2019 och ska vara insänd senast den 1 mars 2020. Medlemsavgiften är 60 kronor för enskild medlem, och 30 kronor för familjemedlem.

Föreningsnytt

I vårt månatliga informationsblad Föreningsnytt informerar vi på Förbundskansliet er i lokalföreningarna om viktiga händelser inom RSMH. Här kan ni läsa om det senaste som hänt eller som kommer att hända och ofta skickas viktiga blanketter och uppgifter ut med bladet.

Här på Föreningssidan finns inga bilagor – kontakta oss på på kansliet, via rsmh@rsmh.se, om ni vill att vi varje månad mejlar Föreningsnytt till er förening.

FEBRUARI 2020

JANUARI 2020

OKTOBER 2019

 

 

Utvecklingsfonden upphör

RSMH:s Förbundsstyrelse har beslutat att utvecklingsfonden ska avslutas. Sista dagen för inkommen ansökan från utvecklingsfonden är den 15 mars 2020. Ansökningar efter detta datum kommer inte att behandlas.

Policydokument

Här hittar du de dokument som är vägledande för RSMH:s arbete. Här finns till exempel RSMH:s nya, uppdaterade stadgar, liksom vårt principprogram.

 

Föreningsinformation

För dig som är aktiv eller arbetar i en lokalförening finns det vissa dokument som är viktiga att läsa. Kanske vill du starta en ny lokalförening? Här hittar du dokumenten som kan vägleda dig i ditt engagemang.

 

Loggor

Här hittar ni RSMH:s loggor. De här kan ni ladda ner och använda i tryckt och digitalt format.

 

Trianglar i ett mönster.

Organisationsförsäkring för dig som är medlem i RSMH

Som medlem är du försäkrad via Folksam, när du deltar i eller reser till RSMH:s möten och aktiviteter. Om du klickar på knappen, nedan, hittar du mer information om försäkringen, liksom vart du vänder dig om olyckan varit framme.