Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Föreningssidan: Material
till din förening


Här hittar du och din förening viktig information, loggor och annat. Det mesta går

att ladda ner eller skriva ut. Du som är nyfiken på vad RSMH står för kan också
hitta viktiga dokument här, som vårt principprogram. Vi fyller på efterhand som
nyheter uppdateras och material byts ibland ut.

 

Föreningsnytt

I vårt månatliga informationsblad Föreningsnytt informerar vi på Förbundskansliet er i lokalföreningarna om viktiga händelser inom RSMH. Här kan ni läsa om det senaste som hänt eller som kommer att hända och ofta skickas viktiga blanketter och uppgifter ut med bladet.

Här på Föreningssidan finns inga bilagor – kontakta oss på på kansliet, via rsmh@rsmh.se, om ni vill att vi varje månad mejlar Föreningsnytt till er förening,

SEPTEMBER 2019

AUGUSTI 2019

JUNI 2019

 

 

 

Människa bläddrar i policydokument

Policydokument

Här hittar du de dokument som är vägledande för RSMH:s arbete. Här finns till exempel RSMH:s nya, uppdaterade stadgar, liksom vårt principprogram.

 

Föreningsinformation

För dig som är aktiv eller arbetar i en lokalförening finns det vissa dokument som är viktiga att läsa. Kanske vill du starta en ny lokalförening? Här hittar du dokumenten som kan vägleda dig i ditt engagemang.

 

Loggor

Här hittar ni RSMH:s loggor. De här kan ni ladda ner och använda i tryckt och digitalt format.

 

Lär andra RSMH-medlemmar internet!

Nu är datum satta för höstens studiecirklar med utbildningsmaterialet ”Tre träffar om” som ges inom ramen för projektet Diplomerat Digital . Välkomna!

Utvecklingsfonden

Har din förening tankar om hur ni skulle kunna utveckla organisationens verksamhet så att fler människor kan få stöd och gemenskap? Nu kan ni ansöka om bidrag ur Utvecklingsfonden.

Nya datum för RSMH:s förbundsråd!

Under RSMH:s kongress beslutade deltagarna om vissa stadgeändringar, vilka träder i kraft den 1 oktober 2019. En av dessa förändringar rör Förbundsrådet och innebär att det flyttas från november till maj månad. Därför kommer inget förbundsråd att hållas i november 2019.

Nästa förbundsråd hålls istället den 15-17 maj 2020. Mer information om detta kommer i början av nästa år.