Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Föreningssidan: Material
till din förening

Här hittar du och din förening informationsmaterial, loggor och annat. Det mesta går
att ladda ner eller skriva ut. Även du som är nyfiken på vad RSMH står för kan här
hitta 
viktiga dokument, som vårt principprogram och annat. Vi fyller på efterhand
och 
material kommer även att uppdateras och ibland bytas ut.

Välkommen att titta runt!

 

RSMH:s förbundsstyrelse

Under RSMH:s kongress i maj valdes en ny förbundstyrelse. Bland andra valdes Barbro Ronsten, som första kvinna i RSMH:s historia, till ny förbundsordförande.

Föreningsnytt

I vårt månatliga informationsblad Föreningsnytt informerar vi på Förbundskansliet er i lokalföreningarna om viktiga händelser inom RSMH. Här kan ni läsa om det senaste som hänt eller som kommer att hända och ofta skickas viktiga blanketter och uppgifter ut med bladet. Kontakta oss på kansliet om er förenings adress eller mejladress behöver uppdateras.

Här hittar ni de tre senaste numren av Föreningsnytt:

APRIL/MAJ 2019

JUNI 2019

AUGUSTI 2019

 

Människa bläddrar i policydokument

Policydokument

Här hittar du de dokument som är vägledande för RSMH:s arbete. De godkändes under kongressen 2015, vilket innebär att majoriteten av våra medlemmar ställer sig bakom dem.

 

Föreningsinformation

För dig som är aktiv eller arbetar i en lokalförening finns det vissa dokument som är viktiga att läsa. Kanske vill du starta en ny lokalförening? Här hittar du dokumenten som kan vägleda dig i ditt engagemang.

 

Loggor

Här hittar ni RSMH:s loggor. De här kan ni ladda ner och använda i tryckt och digitalt format.

 

Utvecklingsfonden

Förbundsstyrelsen har beslutat att medel ska avsättas i Utvecklingsfonden, vars syfte är att utveckla organisationens verksamhet så att fler människor och målgrupper får sina behov av gemenskap, erfarenhetsutbyte och självhjälpsgrupper tillgodosedda. Här hittar ni i föreningen den blankett som ni
ska använda er av för att ansöka om pengar ur fonden.