Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Föreningssidan: Material
till din förening


Här hittar du och din förening viktig information, loggor och annat. Det mesta går

att ladda ner eller skriva ut. Du som är nyfiken på vad RSMH står för kan också
hitta viktiga dokument här, som vårt principprogram. Vi fyller på efterhand som
nyheter uppdateras och material byts ibland ut.

 

Föreningsnytt

I vårt månatliga informationsblad Föreningsnytt informerar vi på Förbundskansliet er i lokalföreningarna om viktiga händelser inom RSMH. Här kan ni läsa om det senaste som hänt eller som kommer att hända och ofta skickas viktiga blanketter och uppgifter ut med bladet.

Här på Föreningssidan finns inga bilagor – kontakta oss på på kansliet, via rsmh@rsmh.se, om ni vill att vi varje månad mejlar Föreningsnytt till er förening.

OKTOBER 2019

SEPTEMBER 2019

AUGUSTI 2019

 

Dags att avisera medlemsavgifter för 2020!

Det är dags att börja planera och sätta igång med aviseringarna av 2020 års medlemsavgifter. En betald årsavgift är ett måste om man vill kunna följa med på föreningens aktiviteter och på annat sätt engagera sig i RSMH:s verksamhet. Att ni i föreningarna får in medlemsavgifterna så tidigt som möjligt på det nya året innebär att ni bättre kan planera er verksamhet, och att ni kan satsa ert krut på att värva nya medlemmar. Det är också ur ett GDPR-perspektiv viktigt att våra personer i registret faktiskt är medlemmar och har betalat sin avgift.

 

 

Människa bläddrar i policydokument

Policydokument

Här hittar du de dokument som är vägledande för RSMH:s arbete. Här finns till exempel RSMH:s nya, uppdaterade stadgar, liksom vårt principprogram.

 

Föreningsinformation

För dig som är aktiv eller arbetar i en lokalförening finns det vissa dokument som är viktiga att läsa. Kanske vill du starta en ny lokalförening? Här hittar du dokumenten som kan vägleda dig i ditt engagemang.

 

Loggor

Här hittar ni RSMH:s loggor. De här kan ni ladda ner och använda i tryckt och digitalt format.

 

Utvecklingsfonden

Har din förening tankar om hur ni skulle kunna utveckla organisationens verksamhet så att fler människor kan få stöd och gemenskap? Nu kan ni ansöka om bidrag ur Utvecklingsfonden.

Trianglar i ett mönster.

Organisationsförsäkring för dig som är medlem i RSMH

Som medlem är du försäkrad via Folksam, när du deltar i eller reser till RSMH:s möten och aktiviteter. Om du klickar på knappen, nedan, hittar du mer information om försäkringen, liksom vart du vänder dig om olyckan varit framme.