Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH har fått 90-konto!

Riksförbundet för Social och Mental hälsa kan stolt berätta att vi har fått ett 90-konto!

En kvalitetsstämpel för en ideell förening är att ha ett 90-konto. Det ökar ekonomisk transparens, granskning och kontroll av insamlade medel. Ett 90-konto höjer värdet och förtroendet för vår organisation.

RSMH kommer att jobba mycket mer med insamling i framtiden, just nu ligger en annons ute om just insamlingsansvarig.

Vårt nya BG-Nummer är 900 – 8632.