Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH bjuder in till ett samtal om begreppet egenmakt

RSMH bjuder in till ”Ett samtal om begreppet egenmakt”, tisdagen den 19 december kl 13.30 på förbundskansliet, Instrumentvägen 10 i Hägersten.
Samtalet kommer också att sändas live via Facebook.
Det kommer också att spelas in så att det kan ses på Facebook i efterhand.
Medverkar gör bland andra Alain Topor, psykolog och professor vid Agders universitet i Norge, och Åsa Höij, RSMH:s vice förbundsordförande. Moderator för samtalet är Selene Cortes, RSMH:s kanslichef.
Eftersom det är begränsat med platser vill vi att du meddelar att du vill delta till:
Östen Hannmyhr, 08-12 00 80 44 eller osten.hannmyhr@rsmh.se.
Under 2023 har en studiecirkel om egenmakt utvecklats. Här finns studiematerialet som pdf.
Känner du att du har makt över ditt liv? Testa dig själv här! (Digitalt test som tar fem minuter att genomföra).
Fotot är taget vid en kurs i kamratstöd på Hagabergs folkhögskola. Foto: Marja Beckman