Aktuellt

Psykiatriambulanser borde finnas i hela landet

Jonas Andersson skriver om vikten av psykiatriambulanser. Det skulle göra stor skillnad i hans och många andras liv om det fanns psykiatriambulanser i hela landet.

”Idag kommer jag skriva om psykiatriambulanser som har börjat bli en allt vanligare företeelse i vårt samhälle. Där jag bor finns det inte men jag ska försöka förklara i denna text hur förekomsten av dem skulle kunna hjälpa mig.

Oftast när jag insjuknade så fick man ringa till jourläkaren och polisen och det var egentligen ingen bra lösning på problemet som låg till grunden. Jag kan se att polisen har väldigt liten kunskap på det psykiatriska området måste jag säga er. Det är väldigt mycket av ett stort lotteri om man ska få en bra polis eller inte. Jag har själv varit med om övervåld från poliser i de situationerna. Jag har även hört av poliser att de inte vill åka på de här ärendena för att de är svåra och för att de har för lite utbildning inom området psykiatri.” Det skriver Jonas Andersson som är en dem som bloggar om sina egna upplevelser på RSMH:s blogg.

Läs hela inlägget här

Länk till RSMH-bloggen här