Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Webbinarium 15/12: Samhällsreform – Ingen ska falla mellan stolarna!

Webbinarium den 15 december!

Samhällsreform: Ingen ska falla mellan stolarna!

Med psykiatrireformen, som kom för 25 år sedan, skulle gruppen människor med svårast psykisk ohälsa få det bättre. RSMH:s medlemmar kan vittna om att många problem kvarstår. Ett av de största problemen är att människor bollas mellan olika myndigheter utan att få rätt hjälp någonstans.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa anser att det behövs en ny reform för psykisk och social hälsa. Ingen människa ska falla mellan stolarna. Därför presenterar vi nu följande fyra reformkrav för en sammanhållen psykiatri och omsorg:

1. Brukarmakt på riktigt – gör om Socialtjänstlagen till en rättighetslag och skriv in i Förvaltningslagen en skyldighet att hjälpa personer till den hjälp de önskar få.

2. Under samma tak – det ska finnas platser där olika kompetenser finns samlade och där vård och omsorg är tillgängligt.

3. SIP med budget och vite – ge ekonomiska muskler till de samordnade individuella planerna och inför vite när de inte följs.

4. Rätt till basinkomst och meningsfull sysselsättning eller arbete oavsett psykisk och social hälsa.

Anmäl dig till vårt webbinarium den 15 december

Lyssna på vår presentation av och lär dig mer om de reformkrav vi nu ställer. Den 15 december  klockan 14-15 håller vi ett webbinarium dit ni är välkomna att anmäla er. Detta är en chans att diskutera reformkraven och att även få lite tips om vad din förening kan göra för att påverka politiker och media där ni är. Anmäl dig med hjälp av formuläret här nedanför.