Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Viktiga framtidsdiskussioner på RSMH:s förbundsråd

Denna helg genomförs förbundsråd inom RSMH där fokus ligger på hur det framtida RSMH ska se ut. Gunnar Villevinge är helgens processledare som vägleder genom dagarna.

Lördagen började med en kort introduktion av Gunnar Villevinge, processledare. Därefter föreläste Emelie Jönsson, från RSMH unga, om hennes historia av psykisk ohälsa och återhämtning. Förmiddagen inkluderade även en presentation av rapporten ”Perspektiv på anhörigskap”, vilket genomfördes av Emil Åkerö, projektledare och Charlott Ovesson, statistiker  via Anhörigprojektet som pågår inom RSMH.

Under eftermiddagen kommer fokus ligga på vilken förändringsresa RSMH kan tänkas behöva, vilket genomförs via olika workshops. Under workshop 1 presenterar Gunnar Villvinge arbetssättet universell utformning. Detta följs av två andra workshops kring visionen för RSMH och vad som behöver förändras för att nå till denna. Många viktiga diskussioner har hittills uppkommit under helgens förbundsråd.