RSMH välkomnar unga

unga

Den psykiska ohälsan ökar bland unga, och tycks aldrig tidigare ha varit så stor som nu. RSMH jobbar aktivt för att mer resurser ska ges till förebyggande arbete så att psykisk ohälsa kan förhindras. Vi jobbar också med att alla ska ha rätt till tidiga insatser och anser att personal på HVB-hem ska ha utbildning i hur barn som mår dåligt bäst tas om hand. De borde även ha grundläggande kunskaper i tvångsvårdslagstiftningen så att bältning av barn kan upphöra.

Flera av RSMH:s lokalföreningar jobbar med att få fler unga att bli medlemmar inom RSMH ung. Vi har även olika projekt som riktar sig till unga, se flikarna till vänster.

Välkommen!