Marsutmaningen -ett spel som aktiverar!

Marsutmaningen använder spelpedagogik för att inspirera unga NEET (Not in Education, Employment, or Training) till en mer aktiv fritid. Spelet, som är tillgängligt för mobilen, ger möjlighet att reflektera kring, och träna på, sociala färdigheter som att; bygga nätverk av vänner och kollegor, prioritera uppgifter, sätta mål och planera.

Alla färdigheter som spelaren tränar på är relaterade till utmaningar i vardagen och till hjälp i liknande situationer i verkliga livet. Innehållet i Marsutmaningen kommuniceras på svenska via dialoger mellan karaktärerna i spelet. Det ska göra informationen lättillgänglig.

Marsutmaningen kompletterar projekt SECiSo
Målet med Marsutmaningen går hand i hand med de pedagogiska idéerna i Supported Education. SEd är en metod som ger individer stöd för att uppnå utbildningsmål med hjälp av stresshantering, förbättrade studieresultat, problemlösning, självförtroende och karriärutveckling. Spelet kan användas som ett komplement till det personliga stöd som elever kan få av en SEd-coach. Genom att träna på färdigheter som initiativtagande, planering och att sätta mål kan man motverka stress.

Idéen togs fram i samarbete med RSMH
Idéen till appen har tagits fram av Lifecensr i samarbete med RSMH med målet är att utveckla en interaktiv utbildningsplattform för RSMHs medlemmar. Under arbetet med spelet har Lifecensr genomfört kontinuerliga användartester, workshops och intervjuer med både sakkunniga och slutanvändare hos RSMH. Under utvecklingen har återkopplingen lett till att spelet och dess innehåll kan anpassas till användarnas behov.

Marsutmaningen lanserades i februari 2018 och finnas tillgängligt för både iOS och Android. Projektet Lifecensr som utvecklar Marsutmaningen finansieras av Post- och Telestyrelsen.

Här kan du ladda ner coachmanualen.