Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Revansch fyller 40 år

I år är det 40 år sedan första numret av Revansch gavs ut, och ersatte den tidigare skriften RSMH-Information. Jan Lidén, RSMH-medlem i Timrå, ingick i den första redaktionen.

Den som bläddrar i det första numret av denna ”socialpolitiska kamptidskrift” finner en del rubriker och uttryck som idag framstår som häpnadsväckande. Målgruppen beskrevs som ”socialt handikappade” och det fanns en ”kvinnosida”. Den gjordes av Margareta Creutzer (som skrivit texten här intill). Det argumenterades för att ”Stoppa reklamen för Valium!”. Flera kända namn på personer förekommer, som fortsatt att verka under de följande decennierna – Alec Carlberg, Felipe Costa, Johan Cullberg, Staffan Utas.

Jan Lidén minns att det var mycket diskussioner kring tidningens namn.

– Vi var på det klara med att Revansch kunde uppfattas som provocerande av våra kritiker. Vi fick mycket kritik från vården vid den här tiden och vi kände oss ju lite obekväma med psykiatrin och dess utveckling. I första numret förklarade vi därför att det var Revansch som i återupprättelse, inte hämnd.

Han ser att RSMH och Revansch med tiden fått gehör för många av de frågor som drevs. Särskilt nämner han neuroleptikaprojektet.

– Där fick vi gehör genom att läkare och forskare höll med oss när vi hävdade att det gavs för stora doser. De doser som ges idag är betydligt mindre, säger Jan Lidén.

Nuförtiden är Jan Lidén aktiv som RSMH-medlem lokalt och sprider tidningen via bokbord bland annat. Han är även adjungerad ledamot i länsbrukarrådet i Västernorrland.

– Det känns som om åren har gått väldigt fort. Jag är mycket nöjd med hur tidningen har utvecklats inte minst på senare år, säger han.

Av: Elin Engström