Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

#Snackapsykiskohälsa finns nu som skolmaterial

Nu finns studiematerial från RSMH:s satsning #snackapsykiskohälsa att ladda ner från Utbudet.se. #Snackapsykiskohälsa syftar till att höja kunskapen om vad psykisk ohälsa kan vara och hur olika psykiatriska diagnoser och symptom kan ta sig uttryck. Materialet omfattar sju foldrar med texter om olika diagnoser eller symptom samt sju filmer där olika personer berättar om sina egna erfarenheter. Hämta materialet här.