Aktuellt

Snacka om självskadebeteende

Det kan vara svårt att sluta skada sig själv. Du kan också uppleva att behovet att skada dig själv ökar efterhand. Det är viktigt att du får hjälp på ett tidigt stadium.

Skadar du dig själv, eller är du anhörig till någon med självskadebeteende? Du kan få stöd på chatt, mejl eller telefon. Du kan till exempel kontakta föreningen SHEDO, som stöttar personer som har självskadebeteende. Du kan också kontakta BRIS, som stöttar barn och unga.

Läs mer om självskadebeteende och om var du kan vända dig i vår nya folder.