Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Slutkonferens bjuder på resultat och fortsättning

Slutkonferens bjuder på resultat och fortsättning

Den 16:e december, kl. 09-12, har projektet ett webbinarium via Zoom där slutsatserna från arbetet med utbildningar för anhöriga till personer med psykisk ohälsa, presenteras. Vi får även lyssna till ett samtal med cirkelledare som lett grupper utifrån studiehandledningen Stöd för anhöriga.

En nyhet som vi kommer att berätta mer om, under denna slutkonferens i webbinarieform, är utbildningen Återhämtning för anhöriga som producerats av RSMH Utbildning under slutet av hösten. RSMH Utbildning har lång erfarenhet av kunskapsspridning om återhämtning för personer med psykisk ohälsa. Denna gång är fokus på anhöriga och utbildningen kommer att finnas tillgänglig som e-utbildning. Hur du får tag på den och mycket annat får du veta under konferensen.

Program
9.00 Välkommen, Barbro Hejdenberg Ronsten, ordförande RSMH och Emil Åkerö, projektledare RSMH

9.20 Resultat och lärdomar av projektet, Kristina Ahlzén, utvärderare Medida

10.00 Bensträckare

10.10 Hur tar man hand om sig själv när allt är som svårast? Samtal med projektets cirkelledare samt inspel från Ullakarin Nyberg, överläkare och suicidforskare bland annat.

11.00 Bensträckare

11.10 Ingrid Lindholm, Nka och Emil Åkerö, RSMH och Tobias Janze, ABF berättar om erfarenheter från projektet och hur det påverkat deras respektive organisationer.

11.45 Sammanfattning

12.00 Slut

Varmt välkommen!

Anmäl dig till webbinariet här.
Har du frågor? Kontakta projektledare Emil Åkerö, emil.akero@rsmh.se