Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Se Väljarnas valstudio i efterhand

Onsdagen den 7 september ledde RSMH:s tidning Revansch chefredaktör Anna Morin ett samtal i Väljarnas valstudio hos ABF Stockholm. Samtalet handlade om våra medlemmars viktigaste valfrågor. Deltog gjorde Linnea Dunek från RSMH I samma båt i Danderyd, som tagit upp den politiska kampen för träffpunkter i Stockholm, samt RSMH-bloggens redaktör Marja Beckman.

Se samtalet i efterhand på vår Facebooksida.

Relaterade artiklar

Partiernas löften inför valet – om psykisk hälsa

Publicerad den 22.08.2022, Hanna Schubert

Samtliga politiska partier i riksdagen svarade på Revanschs enkät om vallöften 2022. Vi frågade också om ambitionerna från 2018 finns kvar. Läs svaren här.

Läs mer

Jämlik hälsa ska bli en valfråga

Publicerad den 11.06.2021, admin

Jimmie Trevett bloggar om rätten till en jämlik hälsa, en fråga RSMH ska driva inför valet inom ramen för Funktionsrätt Sverige.

Läs mer