Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH:s långsiktiga arbete med Supported Education får europeiskt erkännande

RSMH:s bidrag till det långsiktiga arbete med Supported Education (SEd) sprids nu internationellt

Att en fullständig gymnasieexamen underlättar förutsättningar för en god psykisk hälsa, är idag allmänt känt. Sedan 2012 har RSMH arbetat efter den psykiatriska rehabiliteringsmetoden Supported Education, i olika nationella och transnationella projekt. Här har inte minst Hanze universitet i Nederländerna, via Lies Korevaar (prof. em. i rehabiliteringsvetenskap), varit en viktig del i arbetet liksom övriga i partnerskapet med RSMH.

Annika Bostedt, som varit projektledare för många av de projekt som genomförts kring Supported Education menar att det långsiktiga arbetet varit avgörande för implementering av metoden.

– Att få med Hanze universitet i Nederländerna i implementeringsarbetet har varit väldigt viktigt för legitimiteten i och för metoden. De har länge jobbat framgångsrikt med Supported Education och har utbildat aktörer runt om i världen. Att de både forskar och jobbar praktiskt med metoden är även en fördel, enligt Annika Bostedt.

I projektet SECiSo (Supported Education in Civil Society) som genomfördes mellan 2017-2019 och finansierades av Europeiska Socialfonden, skapades en verktygslåda i metoden, utifrån svenska förhållanden. Metoden är framtagen för personer psykiska funktionsnedsättningar och är därför väl anpassad för de utmaningar för psykisk hälsa som kan föreligga eller uppstå. Verktygslådan som togs fram i projektet heter ”Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan” och finns att ladda ner gratis på www.seciso.org.

Förutom att RSMH arbetat direkt gentemot elever, både via individuellt och gruppbaserat stöd enligt metoden, så har vi även utbildat olika verksamheter i Sverige kring Supported Education. Flera samarbetspartner har varit viktiga i arbetet som exempelvis Mittuniversitet som idag har implementerat metoden.

– Det är fantastiskt roligt att metoden används i skolor, att unga efterfrågar stödet och att myndigheter avsätter medel för att människor med psykisk ohälsa både ska lyckas och känna tillfredsställelse i studier.  Vi och vårt partnerskap har arbetat med detta under mer än tio år nu och det tror jag har varit avgörande för att vårt arbete har gett effekt, säger Annika Bostedt.

Verktygslådan ”Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan” har nu förvalts att bli en del av ”Toolkit for school Success” vilket är en del av the European School Education Platform, ett initiativ av EU-kommissionen. Syftet är att samla exempel, resurser och initiativ som kan främja inkluderande utbildning och möta utmaningen kring tidiga skolavhopp.