Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH utlyser stipendium för forskning 2024

Varje år delar vi ut ett forskningsstipendium ur vår stipendiefond. År 2024 är stipendiet på 100 000 kronor. Stipendiet kan sökas av en person som bedriver humanistisk eller socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa. Sista ansökningsdag är 17 april.

Läs mer om kriterierna här.