Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-Studion: Minnet av Ing-Marie Wieselgren (Del 1 av 4)

RSMH-studion är ett initativ för att lyfta vad RSMH gör för barn och unga med psykisk ohälsa. Första avsnittet handlar om ”Minnet av Ing-Marie Wieselgren”, där medverkande är Anders Printz, Anna Jonsson och Kerstin Evelius. Avsnittet är uppdelat i fyra delar. 

Den 2 november publicerades den första delen av det första avsnittet av RSMH Studion. Initiativet kommer från RSMH unga, för att bland annat lyfta vad RSMH gör för barn och unga med psykisk ohälsa. Det första avsnittet handlar om Minnet av Ing-Marie Wieselgren. Malin Wigg, som även jobbar med barn och ungdomsfrågor inom RSMH, håller i samtalet.

Medverkande: 
Anders Printz, Interimschef Uppdrag psykisk hälsa, SKR,
Anna Jonsson, Handläggare Uppdrag psykisk hälsa, SKR
Kerstin Evelius, Samordnare för psykisk hälsa, Region Uppsala.

 

Avsnittet kommer sändas som fyra delar med olika innehåll. RSMH kommer publicera en del per dag mellan den 2-5 november.

2 november
Del 1: Initiativet till RSMH studion och relationen till Ing-Marie Wieselgren (Se delavsnittet här)
3 november 
Del 2: Ing-Marie Wieselgrens framgångsrika arbetssätt
4 november 
Del 3: Hur Ing-Marie Wieselgrens arbetssätt ska leva vidare i ett långsiktigt perspektiv
5 november
Del 4: Hur vi ska vara trygga och modiga i arbetet framöver och förebygga negativa stereotypa föreställningar kring psykisk ohälsa/sjukdom