Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH stödjer Tandhälsoförbundets uppmaning till Socialstyrelsen

Tandhälsoförbundet uppmanar Socialstyrelsen att snarast  korrigera  de nationella riktlinjerna så att tandläkare vågar ta bort rotfyllda och infekterade tänder. RSMH kommenterar Tandförbundets uppmaning. 

Den var den 15 maj som uttalandet genomförs från Tandläkarförbundets (Tf) årsstämma i Gävle. Tf lyfter att tandläkare tror att det är förbjudet att ta bort rotfyllda tänder. I samtal med Socialstyrelsen säger dock myndigheten att det är en felaktig tolkning. De nationella riktlinjerna är endast rekommendationer, och därmed inget förbud mot att extrahera rotfyllda tänder.

RSMH stödjer uttalandet av vårt systerförbund inom Funktionsrätt. En patientcentrerad vård måste bygga på allsidig information om behandlingsalternativen och att patienten själv får fälla avgörandet om vilken behandling som önskas.’ Socialstyrelsen måste korrigera  de nationella riktlinjerna så att tandläkare vågar diskutera och i samråd med patienter ta bort rotfyllda och infekterade tänder.

Läs hela Tf:s uttalande här