Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Pressmeddelande: RSMH öppnar 90-konto för att förnya verksamheten

RSMH har beviljats ett 90-konto med förhoppningen att det ska bidra till att finansiera nya projekt, underlätta effektiviseringar och att starta nya lokalföreningar för att kunna erbjuda sin verksamhet till fler.

– För oss är 90-kontot inte bara ett väldigt bra sätt att visa att vi är en seriös organisation och att insamlade medel verkligen går till ändamålet, utan vi ser det också som en nödvändighet för att kunna bygga upp en alternativ finansiering, så att vi själva kan värdera hur vi ska satsa och se till att vi arbetar så effektivt som möjligt. Förhoppningen är att 90-kontot ska bidra till att förnya oss som organisation, växa och lansera nya satsningar som stöttar målgruppen, säger Selene Cortes, kanslichef på förbundet.
– Vi lever i en utmanande tid med kriser och ekonomisk utsatthet som bidrar till att fler människor drabbas av psykisk ohälsa. Det är lätt att hamna utanför samhällsgemenskapen och isolera sig, men med rätt förutsättningar kan vi bidra till att fler kan bryta ensamheten och få förutsättningar att leva ett fullgott liv.

RSMH beviljades 90-konto den 8 februari 2024 med BG-nummer 900-8632.

Läs hela pressmeddelandet från Svensk Insamlingskontroll här.