Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Vilket stöd behövs för att anställa någon med npf?

När vuxna med npf-diagnoser – till exempel adhd eller autism – inte får stöd för att komma in på arbetsmarknaden går mycket arbetskraft förlorad i vårt samhälle. Det är skandal, skriver Lindha Holmqvist på RSMH-bloggen. Läs inlägget här.