Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Vänd på perspektiven från utbud till faktiska behov!

Nyligen gjordes en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2024. Men det mesta i överenskommelsen är gamla idéer. Nya tankar kan till en början betraktas som galenskap, skriver signaturen Jenny W på RSMH-bloggen.

”Utopin är ett samhälle som inte industrialiserar den psykiska ohälsan utan istället förmår skapa trygga uppväxtmiljöer och att minska de ekonomiska klyftorna.”

Läs hela texten på RSMH-bloggen.

 

Personerna på bilden har inte med texten att göra. Foto: Rosie Sun/Unsplash