Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Utan folkbildning blir det svårare att hindra fördomar 

Med kunskap ökar förståelsen för olikheter. Lindha Holmqvist skriver på RSMH-bloggen om sitt arbete med att sprida kunskap om npf (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och psykisk ohälsa.
”Tyvärr drar vår riksdag och regering ner på bidrag till folkbildning, vilket leder till att många studieförbund tvingas lägga ner. Utan folkbildning är det svårare att sprida kunskap och utan kunskap fortsätter samhället vara fördomsfullt och inte till för alla. Mitt och andras arbete med att sprida kunskap försvåras om folkbildning försvinner.”

Läs hela texten på RSMH-bloggen->.