Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: The cave you fear to enter…

There are monsters among us, skriver Lovisa Rydén på RSMH-bloggen. Inlägget, del 1 av 2, är skrivet på engelska eftersom detta är språket som hon främst använder i sin roll som författare. Läs första inlägget här.