Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Jag har en bipolär sjukdom

”Det debatteras ganska hett just nu om huruvida man ska säga si eller så. Jag har en bipolär sjukdom. Är det viktigaste i saken hur vi uttrycker oss?” Ylva Kristina Larsson skriver på RSMH-bloggen idag.

RSMH-bloggen kommer att uppdateras ytterligare några gånger de kommande dagarna, så glöm inte att titta in då och då!

Läs Ylva Kristinas inlägg här.