Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Funkismorsa – är det jag det?

”Funkismorsa – är det jag det?” Ylva Kristina Larsson bloggar om att nutidens tendens att sätta etiketter på människor. Hennes barn har en diagnos, men främst är han en individ, betonar hon.

Läs Ylva Kristinas inlägg på RSMH-bloggen.