Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Ett självförvållat underbetyg för Sverige

Nyligen kom en viktig rapport om funktionsrättskonventionen från Institutet för mänskliga rättigheter. RSMH vill se mänskliga rättigheter för alla oavsett funktionsvariation.

Läs Jenny Wetterlings inlägg på RSMH-bloggen->.