Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Ekonomisk ojämlikhet måste bekämpas politiskt

Den 28 februari åker RSMH Skånes ordförande Stefan Wallerek till Stockholm för att hålla en presentation om ekonomisk utsatthet inför våra beslutsfattare. Stefan har själv varit bostadslös i 20 år. Mötet sker på initiativ av EAPN (European Anti Poverty Network), en organisation där personer i utsatthet skriver sina egna motioner.

Läs mer på RSMH-bloggen.