Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Döden och jag

Idag publiceras en dikt av Ylva Kristina Larsson på RSMH-bloggen. Den handlar om döden, men också om en stark vilja att leva. Ämnet känns lite extra aktuellt på grund av världsläget. Läs dikten här.